Тулы текстларны җибәрү: 1 июньга кадәр 20 июньгә кадәр
Рецензия нәтиҗәләрен җибәрү: 10 июнь 30 июньгә кадәр
Төзәтелгән мәкаләләрне кабул итү: 20 июньга кадәр 10 июльгә кадәр
Конференциянең программасы әзер булу: 5 сентябрь.
Конференциянең эш көннәре: 17 – 19 октябрь.